เกษตรกรเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนแทนกากถั่วและปลาป่น

รายละเอียด

 • เกษตรกรเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนแทนกากถั่วและปลาป่น

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • พ.ย. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 343 หน้า 89-92

 • ไทย

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • แมลงวันลาย;หนอนแมลงวันลาย;การเพาะเลี้ยง;วงจรชีวิต;การให้อาหาร;กากถั่ว;ปลาป่น;อาหารสัตว์;วัตถุดิบทดแทน;โปรตีน

 • TAB000125652506

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University