เฉลิมชัย สั่งกรมปศุสัตว์ดันไทยรักษาสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หนึ่งเดียวในอาเซียนคุมเข้มการเคลื่อนย้าย สุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าในเขตเฝ้าระวังโรค

รายละเอียด

 • เฉลิมชัย สั่งกรมปศุสัตว์ดันไทยรักษาสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หนึ่งเดียวในอาเซียนคุมเข้มการเคลื่อนย้าย สุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าในเขตเฝ้าระวังโรค

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • พ.ย. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 343 หน้า 67

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • L73-โรคสัตว์

 • สุกร;หมูป่า;ซากสุกร;ซากหมูป่า;กฎหมาย;โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร;เขตเฝ้าระวังโรค;การเคลื่อนย้าย;สถานะปลอดโรค;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125652501

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University