ปศุสัตว์ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา ร่วมตระหนักและใช้ยาอย่างสมเหตุผล

รายละเอียด

 • ปศุสัตว์ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา ร่วมตระหนักและใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • ธ.ค. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 344 หน้า 97-100

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • D50-กฎหมาย

 • สัตว์;ปศุสัตว์;เชื้อดื้อยา;ยาสัตว์;ยาต้านจุลชีพ;ยาปฏิชีวนะ;การใช้ยา;การควบคุม;อาหารสัตว์;การผสม;มาตรฐานสินค้าเกษตร;กฎหมาย;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125652496

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University