กรมปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรของตนเองเพื่อจำหน่ายได้แต่ต้องทำในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น แนะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านที่กรมปศุสัตว์รับรอง

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรของตนเองเพื่อจำหน่ายได้แต่ต้องทำในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น แนะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านที่กรมปศุสัตว์รับรอง

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • ต.ค. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 342 หน้า 103-104

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • L01-การผลิตสัตว์

 • สุกร;กฎหมาย;การฆ่าสัตว์;การเชือดสุกร;โรงฆ่าสัตว์;เนื้อสัตว์;การจำหน่าย;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125652238

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University