จริงหรือที่เราไม่ควรกินนมวัว กินนมวัวเป็นภูมิแพ้นมวัวในปัจจุบันมาจากวัวฉีดฮอร์โมนจนกระดูกละลายออกมาเป็นนมจนหมด

รายละเอียด

 • จริงหรือที่เราไม่ควรกินนมวัว กินนมวัวเป็นภูมิแพ้นมวัวในปัจจุบันมาจากวัวฉีดฮอร์โมนจนกระดูกละลายออกมาเป็นนมจนหมด

 • 2563

 •   เพ็ญศิริ ดวงอุดม

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • พ.ย. 2563

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 331 หน้า 56-58

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • นมโค;โคนม;การแพ้นม;แลคโตส;เอนไซม์ย่อยน้ำตาล;การเลี้ยง;อาหารสัตว์;พันธุ์;ผลผลิต;คุณภาพ

 • TAB000125641927

 • [1] เพ็ญศิริ ดวงอุดม (กรมปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University