รายงานการระบาดของโรคพืชในหญ้ากินนีสีม่วงที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด

 • รายงานการระบาดของโรคพืชในหญ้ากินนีสีม่วงที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 2551

 •   สมพล ไวปัญญา
    วัฒนาวรรณ ศรีสมพร

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

 • พ.ค.-ส.ค. 2551

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 32-33

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • หญ้ากินนีสีม่วง;โรคพืช;โรคใบไหม้;เชื้อรา;อาการของโรค;การระบาดของโรค;การควบคุมโรค;จ.ร้อยเอ็ด

 • TAB000125633312

 • [1] สมพล ไวปัญญา (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด)
  [2] วัฒนาวรรณ ศรีสมพร (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University