เขาควาย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

 • เขาควาย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 • เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง การผลิตเชิงเศรษฐกิจ มิติใหม่ของการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

 • ไม่ระบุ

 •   จินตนา อินทรมงคล

 • บทความในหนังสือ

 • เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง การผลิตเชิงเศรษฐกิจ มิติใหม่ของการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

 • 21 พ.ย. 2546

 • ไทย

 • เขาควายแกะสลัก;สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์;ของที่ระลึก;เขาควาย;กรรมวิธีการผลิตภัณฑ์

 • TB000025460018

 • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University