แลหน้า แลหลัง-การปรับปรุงพันธุ์กระบือ

รายละเอียด

 • แลหน้า แลหลัง-การปรับปรุงพันธุ์กระบือ

 • รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

 • ไม่ระบุ

 •   จินตนา อินทรมงคล

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

 • พระนครศรีอยุธยา

 • 11-13 ก.ย. 2539

 • พระนครศรีอยุธยา

 • 157 หน้า

 • ไทย

 • กระบือ;ควาย;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;ศักยภาพการให้ผลผลิต;การสืบพันธุ์;การเจริญเติบโต;การเลี้ยง;ประเทศไทย

 • Buffaloes;Animal breeding;Potential yield;Reproduction;Growth;Animal husbandry;Thailand

 • TAB000025460095

 • TB000025510084

 • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University