น้ำนมแพะ ดื่มทุกวันสร้างหลักประกันให้ชีวิต สุขภาพดีเลือกได้

รายละเอียด

 • น้ำนมแพะ ดื่มทุกวันสร้างหลักประกันให้ชีวิต สุขภาพดีเลือกได้

 • 2553

 •   มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • มี.ค. 2553

 • ปีที่ 17 ฉบับที่ 203 หน้า 162-166

 • http://www.mediaofgreengroup.com

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • S20-สารอาหาร-สรีระ

 • น้ำนมแพะ;โรคภูมิแพ้;โรคกระดูกพรุน;การดื่มนม;การรักษาโรค;คุณค่าทางอาหาร;แคลเซียม;หน้าที่

 • TAB000125531180

 • [1] มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ (กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University