การเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ

รายละเอียด

 • การเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ

 • ไม่ระบุ

 •  

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

 • กรุงเทพฯ

 • 171 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • Beef cattle;Breeds (animals);Animal husbandry;Artificial insemination;Grassland management;Animal health;Fattening;Marketing;Animal breeding;

 • โคเนื้อ;พันธุ์;ระบบการเลี้ยง;การผสมเทียม;การจัดการแปลงหญ้า;สุขภาพโค;การขุนโค;การตลาด;การปรับปรุงพันธุ์

 • Beef cattle

 • [1] (-)

 • [1] (-)

การอ้างอิง

134 8,721

Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University