การแพ้วัคซีนในสัตว์: ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้

รายละเอียด

 • การแพ้วัคซีนในสัตว์: ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้

 • Anaphylactic reactions

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองผลิตชึวภัณฑ์ ศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์

 • กรุงเทพฯ

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • สารก่อภูมิต้านทาน;วัคซีน;อาการแพ้;โค;กระบือ;สุกร;สัตว์ปีก;การให้วัคซีน;

 • Antigens;Vaccines;Allergic reactions;Cattle;Water buffaloes;Swine;Poultry;Vaccination;

 • ภาวะภูมิแพ้;วัคซีน;การแพ้วัคซีน;การเกิดภูมิแพ้;อาการแพ้;การรักษา;โค;กระบือ;สุกร;สัตว์ปีก;การใช้วัคซีน

 • Allergy

 • TAB000025590021

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University