ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์

รายละเอียด

 • ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์

 • 2557

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 • National Institute of Animal Health (NIAH) Newsletter (Thailand)

 • ส.ค.-ก.ย. 2557

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 หน้า 1-3

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • L73-โรคสัตว์

 • ห้องปฏิบัติการ;การชันสูตรโรคสัตว์;มาตรฐาน ISO/IEC 17025;หน่วยงานรับรองมาตรฐาน;ข้อกำหนด;การเตรียมขอรับรอง

 • TAB000125580363

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University