การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนจบ: การคัดเลือกซื้อควายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

รายละเอียด

 • การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนจบ: การคัดเลือกซื้อควายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

 • 2557

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • มี.ค. 2557

 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 122 หน้า 78-79

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ควาย;กระบือ;การคัดเลือก;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;การซื้อ;ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 • TAB000125573568

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University