การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 8: การคัดเลือกควายตามคำสอนโบราณ (โสก หรือโฉลกควาย)

รายละเอียด

 • การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 8: การคัดเลือกควายตามคำสอนโบราณ (โสก หรือโฉลกควาย)

 • 2557

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.พ. 2557

 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 121 หน้า 84-86

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • ควาย;กระบือ;การคัดเลือก;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;คำสอนโบราณ;โสก;โฉลกควาย;รูปร่างลักษณะ

 • TAB000125573561

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University