การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 7: การคัดเลือกโดยดูลักษณะกาลกิณีหรือลักษณะอัปมงคลที่ไม่พีงประสงค์

รายละเอียด

 • การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 7: การคัดเลือกโดยดูลักษณะกาลกิณีหรือลักษณะอัปมงคลที่ไม่พีงประสงค์

 • 2557

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ม.ค. 2557

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 หน้า 66-68

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • ควาย;กระบือ;การคัดเลือก;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ลักษณะกาลกิณี;ลักษณะอัปมงคล;ความเชื่อ

 • TAB000125573550

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University