การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 6: การคัดเลือกควายโดยการดูขวัญ (2)

รายละเอียด

 • การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 6: การคัดเลือกควายโดยการดูขวัญ (2)

 • 2556

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ธ.ค. 2556

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 119 หน้า 69-71

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • กระบือ;การคัดเลือก;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;การดูขวัญ;ตำแหน่งขวัญ

 • TAB000125564942

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University