การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 3: การคัดเลือกควายเพื่อทำพันธุ์

รายละเอียด

 • การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 3: การคัดเลือกควายเพื่อทำพันธุ์

 • 2556

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ย. 2556

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 116 หน้า 76-79

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การคัดเลือก;พ่อแม่พันธุ์;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;รูปร่างลักษณะ;พฤติกรรม;อวัยวะสืบพันธุ์

 • TAB000125563379

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University