การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณฟูราโซลิโดนและฟูราลทาโดนในอาหารไก่ด้วยเครื่อง LC-MS/MS: ผลงานวิชาการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียด

 • การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณฟูราโซลิโดนและฟูราลทาโดนในอาหารไก่ด้วยเครื่อง LC-MS/MS: ผลงานวิชาการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 • ไม่ระบุ

 •   วิทยา สังข์ทอง
    ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว
    สุทธิพร พิริยายน
    วิลาวรรณ โคตรสมบัติ

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

 • ปทุมธานี

 • 16 หน้า

 • Q53-การปนเปื้อนของอาหารสัตว์

 • ไก่;อาหารสัตว์;ไนโตรฟูแรน;การปนเปื้อน;เครื่องมือและอุปกรณ์;

 • Chickens;Feeds;Nitrofurans;Contamination;Equipment;

 • อาหารไก่;ปริมาณฟูราโซลิโดน;ปริมาณฟูราลทาโดน;สารก่อมะเร็ง

 • LC-MS/MS

 • TAB000225550192

 • [1] วิทยา สังข์ทอง (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์)
  [2] ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์)
  [3] สุทธิพร พิริยายน (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์)
  [4] วิลาวรรณ โคตรสมบัติ (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University