อาหาร การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • อาหาร การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า: เอกสารคำแนะนำ

 • ไม่ระบุ

 •   สมพร โชคเจริญ

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองปศุสัตว์สัมพันธ์

 • กรุงเทพฯ

 • 13 หน้า

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • โคเนื้อ;พืชอาหารสัตว์;อาหารสัตว์;การให้อาหารสัตว์;ทุ่งหญ้า;การจัดการ;อาหารข้น;หญ้าแห้ง;หญ้าหมัก;

 • Beef cattle;Forage;Feeds;Animal feeding;Meadows;Management;Concentrates;Hay;Haylage;

 • โคเนื้อ;พืชอาหารสัตว์;อาหารสัตว์;การจัดการทุ่งหญ้า;หลักการให้อาหารสัตว์;ประเภทของอาหารสัตว์;อาหารข้น;การทำหญ้าแห้ง;การทำหญ้าหมัก

 • Beef cattle;Forage;Feeds;Pasture management;Concentrate;Hay;Silage

 • TAB000025540702

 • 2011-013-0015

 • [1] สมพร โชคเจริญ (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University