คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร

รายละเอียด

 • คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองปศุสัตว์สัมพันธ์

 • กรุงเทพฯ

 • 46 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • โคนม;การเลี้ยงสัตว์;วิธีการเลี้ยงสัตว์;ปศุสัตว์;สายพันธุ์ลูกผสม (สัตว์);การทำเครื่องหมาย;การผสมเทียม;การคลอด;การรีดนม;การให้อาหาร;

 • Dairy cattle;Animal husbandry;Animal husbandry methods;Livestock;Breeds (animals);Marking;Artificial insemination;Parturition;Milking;Feeding;

 • โคนม;การเลี้ยงโคนม;พันธุ์โคนม;การฝึกลูกโคนม;การทำเครื่องหมาย;การผสมเทียม;ระยะเป็นสัด;การคลอดลูก;การรีดนม;การให้อาหาร

 • Dairy cattle;Dairy farming;Dairy cattle breeds;Mark;Milking;Estrus period

 • TAB000025540680

 • 2011-013-0017

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University