พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี: เอกสารคำแนะนำ

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-436-045-3

 • กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 18 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • พืชอาหารสัตว์;พืชที่เป็นอาหารสัตว์;ถั่วอาหารสัตว์;หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์;การปลูก;การใส่ปุ๋ย;การกำจัดวัชพืช;การใช้;

 • Forage;Feed crops;Feed legumes;Feed grasses;Planting;Fertilizer application;Weeding;Uses;

 • พืชอาหารสัตว์;หญ้าอาหารสัตว์;ถั่วอาหารสัตว์;การปลูก;การใส่ปุ๋ย;การกำจัดวัชพืช;การใช้ประโยชน์

 • Forage;Planting;Fertilizer;Wedding;Utilization

 • TAB000025540704

 • 2011-013-0002

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University