การส่งเสริมและการจัดการกลุ่ม

รายละเอียด

 • การส่งเสริมและการจัดการกลุ่ม

 • รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

 • ไม่ระบุ

 •   สถาพร แสนสุทธิวิจิตร
    ปัญญา มูลคำ
    สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์;กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 • ขอนแก่น

 • 306 หน้า

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • E50-ชนบท

 • เกษตรกร;การตั้งกลุ่ม;การส่งเสริม;ปัญหา;จ.ขอนแก่น

 • TAB436787

 • [1] สถาพร แสนสุทธิวิจิตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] ปัญญา มูลคำ
  [3] สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University