การควบคุมการระบาดของโรค porcine epidemic diarrhoea โดยให้สุกรแม่พันธุ์กินอุจจาระ และลำไส้ของสัตว์ที่ป่วย

รายละเอียด

 • การควบคุมการระบาดของโรค porcine epidemic diarrhoea โดยให้สุกรแม่พันธุ์กินอุจจาระ และลำไส้ของสัตว์ที่ป่วย

 • โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

 • ไม่ระบุ

 •   อุทิศ ตรีนันทวัน
    ชิต ศิริวรรณ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 98 หน้า

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • สุกร;โรค PORCINE EPIDEMIC DIARRHOEA;แม่พันธุ์;สัตว์ป่วย;อุจจาระ;ลำไส้;การควบคุมโรค;การระบาด

 • TAB433763

 • [1] อุทิศ ตรีนันทวัน (กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กลุ่มงานระบาดวิทยา)
  [2] ชิต ศิริวรรณ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University