สุขอนามัยของอาหาร

รายละเอียด

 • สุขอนามัยของอาหาร

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการพัฒนาและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง 15-16 มกราคม 2531

 • 2531

 •   วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 • สงขลา

 • ส่วนที่6 หน้า 1-9

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • อาหาร;สุขอนามัย

 • TAB350749

 • [1] วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม (กรมปศุสัตว์ กองควบคุมโรคระบาด ฝ่ายสัตวแพทย์สาธารณสุข)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University