การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยได้แบบ In vitro ของผักตบชวา (Eichhornia crassipes, Mart)

รายละเอียด

 • การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยได้แบบ In vitro ของผักตบชวา (Eichhornia crassipes, Mart)

 • Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

 • ไม่ระบุ

 •   ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
    สดุดี วรรณพัฒน์
    เมธา วรรณพัฒน์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 180-187

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • ผักตบชวา;อาหารสัตว์;คุณค่าทางอาหาร;การย่อยได้;ระยะเวลา;อาหารสัตว์

 • TAB292885

 • [1] ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
  [2] สดุดี วรรณพัฒน์
  [3] เมธา วรรณพัฒน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University