เรียนรู้วิธีใช้วัคซีนฝีดาษไก่ในไก่

รายละเอียด

 • เรียนรู้วิธีใช้วัคซีนฝีดาษไก่ในไก่

 • 2536

 •   นันทนา โปษณเจริญ

 • บทความในวารสาร

 • เกษตรพัฒนา

 • ก.พ. 2536

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 หน้า 59

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • ไก่;โรคฝีดาษ;วัคซีน;อาการ;การป้องกันกำจัด;การผลิต

 • TAB370814

 • [1] นันทนา โปษณเจริญ (กรมปศุสัตว์ กองผลิตชีวภัณฑ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University