กระบือไทยยุคพัฒนา

รายละเอียด

  • กระบือไทยยุคพัฒนา

  • ไม่ระบุ

  •   จินตนา อินทรมงคล

  • บทความในวารสาร

  • สัตว์บก 95

  • ไทย

  • กระบือไทย;สถิติ;กรมปศุสัตว์;วัฒนธรรมการเกษตร;สาเหตุการลดจำนวน;เนื้อกระบือ;แรงงานกระบือ;มูลควาย;ธาตุอาหารในมูลควาย;การพัฒนา;ข้อดีของกระบือ;การขยายพันธุ์;ส่งเสริมการเลี้ยง;แนวทางปฏิบัติ;อบรมเกษตรกร

  • TB000025400001

  • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University