ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

รายละเอียด

 • ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

 • 2552

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • กสิกร

 • ก.ค.-ส.ค. 2552

 • ปีที่ 82 ฉบับที่ 4 หน้า 50-55

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • กระบือ;การช่วยลดโลกร้อน;ก๊าซเรือนกระจก;ก๊าซมีเทน;กิจกรรมการปศุสัตว์;กิจกรรมทางการเกษตร;การวิจัย

 • TAB000125524336

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University