ถ่านอัดแท่งจากขี้วัว ติดไฟได้ ติดไฟดี ได้ไฟแรง แดงกว่าปกติ

รายละเอียด

 • ถ่านอัดแท่งจากขี้วัว ติดไฟได้ ติดไฟดี ได้ไฟแรง แดงกว่าปกติ

 • 2552

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • เกษตรกรรมธรรมชาติ

 • 2552

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 หน้า 69-71

 • ไทย

 • P06-พลังงานทดแทน

 • ถ่านอัดแท่ง;มูลโค;ถ่านมูลโคอัดแท่ง;พลังงานทดแทน;การผลิต;คุณสมบัติ

 • TAB000125521757

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University