น้ำนมแพะยุคดิจิตอล ช่วยคนไทยหัวใจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

รายละเอียด

 • น้ำนมแพะยุคดิจิตอล ช่วยคนไทยหัวใจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

 • 2549

 •   มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • ก.พ. 2549

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 154 หน้า 166-171

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • น้ำนมแพะ;โรคหัวใจ;ไขมัน;โคเลสเตอรอล;การรักษาโรค

 • TAB000125490280

 • [1] มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ (กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University