ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
16 เฉลิมชัย สั่งกรมปศุสัตว์ดันไทยรักษาสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หนึ่งเดียวในอาเซียนคุมเข้มการเคลื่อนย้าย สุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าในเขตเฝ้าระวังโรค 30 มิ.ย. 2565
17 วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ-โคนม 30 มิ.ย. 2565
18 กรมปศุสัตว์แนะปรับสูตรอาหารไก่ไข่ เน้นให้อาหารที่มีความแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิต 30 มิ.ย. 2565
19 อุดมชัยฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ไข่ด้วย 5 ดี ผลิตไข่ 3 ไซซ์ เพื่อคนรักสุขภาพ 30 มิ.ย. 2565
20 เฉลิมชัย ประกาศหนักแน่นย้ำขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคในม้า หลังไม่พบโรคมาปีกว่าแล้ว 30 มิ.ย. 2565
21 ปศุสัตว์เอาอยู่มาตรการคุมโควิด วอนอย่าตระหนก ยังไม่ทราบช่องทางการแพร่โควิดจากหมูสู่คน 30 มิ.ย. 2565
22 อาหารเสริมอัดก้อน 30 มิ.ย. 2565
23 กรมปศุสัตว์มั่นใจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของไทยมีประสิทธิภาพ 30 มิ.ย. 2565
24 ปศุสัตว์แจงกรณีประเทศไต้หวันพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกุนเชียงของประเทศไทย เผยมาจากเนื้อลักลอบนำเข้า ยันไทยปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 30 มิ.ย. 2565
25 กรมปศุสัตว์ผลักดันฟาร์มสุกรสู่การเลี้ยงเชิงปราณีต ชูหลักสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 25 มิ.ย. 2565
26 กรมปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรของตนเองเพื่อจำหน่ายได้แต่ต้องทำในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น แนะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านที่กรมปศุสัตว์รับรอง 25 มิ.ย. 2565
27 การประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และอัตราการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่เล็กฮอร์นขาวและไก่ลูกผสมของทั้งสองสายพันธุ์ 20 มิ.ย. 2565
28 ผลของการใช้เปลือกทุเรียนหมักจุลินทรีย์ที่ถูกปรับปรุงพันธุกรรมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในสุกรระยะรุ่น-ขุน 20 มิ.ย. 2565
29 ผลของการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน All-rice1 ต่อการเจริญเติบโตองค์ประกอบผลผลิต ผลตอบแทนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดเพชรบุรี 20 มิ.ย. 2565
30 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospires ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ: รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2547 โครงการวิจัยรหัส 04112599 16 มิ.ย. 2565
   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University