มลภาวะ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

Greenhouse gas mitigation: On-farm feed development and utilization in the developing countries

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Metha Wanapat , Sungchhang Kang ,

 

Mitigation of greenhouse gas emissions from cattle production in Asia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Fuminori Terada ,

 

Efforts to mitigate enteric methane emission in Japan: Measurement method, mitigation technique, inventory and policy

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Osmu Enishi ,

 

Methane conversion factors for gas emissions from cattle in Thailand and Vietnam

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Tomoyuki Suzuki , Wanna Angthong , Kritapon Sommart , Nguen Van Thu , Anan Chaokaur , Peerapot Nitipot , Arun Phromloungsri , Chatchai Kaewpila , Yimin Cai , Takashi Sakai , Takehiro Nishida , Fuminori Terada ,

 

Greenhouse gas emissions from cattle manure management in Vietnam

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง La Van Kinh ,

 

Aquaculture in a protected gulf: The case of Amvrakikos (Greece)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Perdikaris, C. , Gouva, E. , Chantzaropoulos, A. , Chatzopoulos, A. , Skoufos, I. , Paschos, I. ,

 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 82 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 50-55

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 270 หน้า 4-9

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University