การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

Effect of carbon and nitrogen sources on growth of Alternaria solani (Ell. and Mart.) causing early blight of tomato

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Chate, D.B. , Ghuge, D.S. ,

 

การเปลี่ยนแปลงค่าออสโมแลลิตี ปริมาณน้ำ และโพรลีนในแคลลัสของหญ้ารูญี่ (Urochloa ruziziensis (R. Germ. and C. M. Evaard) Crins.) เมื่อได้รับสภาพเครียดจากการขาดน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงค่าออสโมแลลิตี ปริมาณน้ำ และโพรลีนในแคลลัสของหญ้ารูญี่ (Urochloa ruziziensis (R. Germ. and C. M. Evaard) Crins.) เมื่อได้รับสภาพเครียดจากการขาดน้ำ

จำนวนหน้า 147 หน้า

ผู้แต่ง กรวรรณ ทรงความดี , มาลี ณ นคร , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ ,

 

รายงานการระบาดของโรคพืชในหญ้ากินนีสีม่วงที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 32-33

ผู้แต่ง สมพล ไวปัญญา , วัฒนาวรรณ ศรีสมพร ,

 

สภาพการฟื้นตัวของหญ้าแพงโกลาจากภัยน้ำท่วมปี 2549

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 18-19

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม , นพวรรณ ชมชัย , ณรงค์ศักดิ์ ดำชม ,

 

สภาพความเสียหายและการฟื้นตัวของหญ้าแพงโกล่าจากภัยน้ำท่วมปี 2549

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 25-28

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม , นพวรรณ ชมชัย , ณรงค์ศักดิ์ ดำชม ,

 

การใช้จุลินทรีย์เป็นอาวุธชีวภาพและแนวทางการป้องกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร รายงานสัมมนาเรื่อง อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพกับประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การใช้จุลินทรีย์เป็นอาวุธชีวภาพและแนวทางการป้องกัน

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิมศึก ยุคล, หม่อมเจ้า , จริยา ชมวารินทร์ , สมคิด ดิสถาพร , ประยูร กุนาศล , อุษุมา กู้เกียรตินันท์ , นเรศ ดำรงชัย ,

 

เรียนรู้วิธีใช้วัคซีนฝีดาษไก่ในไก่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2536

ชื่อวารสาร เกษตรพัฒนา

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 59

ผู้แต่ง นันทนา โปษณเจริญ ,

 

ผักตบชะวาอีกที

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2521

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 23-30

ผู้แต่ง ชาญชัย มณีดุลย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University