รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2529

รายละเอียด

  • รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2529

  • 2529

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  • กรุงเทพฯ

  • 87 หน้า

  • E50-ชนบท

  • เกษตรกร;กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์;สหกรณ์การเกษตร;การดำเนินงาน;เงินทุน;การประเมินผล

  • TAB340096

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University