รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (ทั่วไป) ประจำปี 2529

รายละเอียด

  • รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (ทั่วไป) ประจำปี 2529

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  • กรุงเทพฯ

  • 70 หน้า

  • E40-สหกรณ์การเกษตร

  • สหกรณ์การเกษตร;การดำเนินงาน;เงินทุน;การประเมินผล

  • TAB340081

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University