รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประมง ประจำปี 2528

รายละเอียด

 • รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประมง ประจำปี 2528

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • กรุงเทพฯ

 • 31 แผ่น

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • E13-การเงิน/สินเชื่อ

 • สหกรณ์ประมง;สถิติการเงิน;การดำเนินงาน;กำไรสุทธิ;การชำระหนี้

 • TAB310259

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University