ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2547 (Peer Group) : มาตรฐานการเงินสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์

รายละเอียด

 • ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2547 (Peer Group) : มาตรฐานการเงินสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์

 • 2548

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • กรุงเทพฯ

 • 76 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;เกษตรกร;วิสาหกิจ;เงินตรา;

 • Cooperatives;Farmers;Enterprises;Currencies;

 • สหกรณ์;กลุ่มเกษตรกร;การเงิน;มาตรฐาน

 • TAB000025480157

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University