ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) 24 ส.ค. 2562
2 ครัวของโลก 24 ส.ค. 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
4 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
5 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
6 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นิคม ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
7 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
8 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
9 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการ ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
10 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2555 25 เม.ย. 2561
11 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2555 1 ก.พ. 2561
12 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2555 1 ก.พ. 2561
13 คู่มือการใช้งาน อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 16 ก.พ. 2559
14 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 ม.ค. 2558
15 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการงินของสหกรณ์และกลุ่มการเกษตร: ระยะที่ 1 7 ม.ค. 2558
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University