ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 29 )

ประเภทเอกสาร

   หนังสือ (29)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ
 

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมคิด แก้วทิพย์ , พันธนันท์ พันธุ , สมาน สุภัควานิยช์ , อังคนา ไววุฒิ , อาทิมา จอกดี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University