หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 29 )

ประเภทเอกสาร

   หนังสือ (29)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 29 รายการ   
 

ภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกร (เล่มรวม) ประจำปี 2529

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประมง ประจำปี 2528

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (ทั่วไป) ประจำปี 2529

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมคิด แก้วทิพย์ , พันธนันท์ พันธุ , สมาน สุภัควานิยช์ , อังคนา ไววุฒิ , อาทิมา จอกดี ,

 

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2555

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2556

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 29 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University