สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 รายงานการศึกษาเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 605
2 ภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต 529
3 คู่มือการใช้งาน อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 457
4 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) 336
5 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 318
6 รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2529 234
7 คู่มือบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ทำอาชีพทอผ้า 177
8 ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2547 (Peer Group) : มาตรฐานการเงินสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ 175
9 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประมง ประจำปี 2528 130
10 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (ทั่วไป) ประจำปี 2529 120
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) 356
2 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555 102
3 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2555 100
4 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2555 79
5 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2555 63
6 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2555 52
7 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2555 45
8 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นิคม ประจำปี 2555 45
9 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 37
10 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการ ประจำปี 2555 35
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University