สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 รายงานการศึกษาเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 590
2 ภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต 511
3 คู่มือการใช้งาน อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 386
4 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 308
5 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) 250
6 รายงานสถิติการเงินของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2529 225
7 ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2547 (Peer Group) : มาตรฐานการเงินสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ 162
8 คู่มือบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ทำอาชีพทอผ้า 152
9 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ประมง ประจำปี 2528 121
10 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร (ทั่วไป) ประจำปี 2529 111
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) 169
2 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555 88
3 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2555 82
4 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2555 67
5 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ ประจำปี 2555 49
6 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2555 40
7 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2555 31
8 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นิคม ประจำปี 2555 31
9 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 22
10 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการ ประจำปี 2555 16
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University