สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

รายละเอียด

 • สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

 • 2548

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • ไม้ดอกไม้ประดับ

 • 2548

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 หน้า 39-40

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • H20-โรคพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ศัตรูพืช;พืชสมุนไพร;ตะไคร้หอม;กระบือเจ็ดตัว;พริกไทย;การกำจัดศัตรูพืช

 • TAB000125483098

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University