เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500

รายละเอียด

 • เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500

 • 2555

 •   ไม้บรรทัดยาง, นามแฝง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ย. 2555

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 หน้า 74-78

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • กระบือ;พ่อพันธุ์;การผสมเทียม;รูปร่างลักษณะ;การประกวด;ราคา

 • TAB000125552798

 • [1] ไม้บรรทัดยาง, นามแฝง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University