ประวัติกระบือนมในประเทศไทย

รายละเอียด

 • ประวัติกระบือนมในประเทศไทย

 • 2554

 •   สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารเกษตรศาสตร์

 • มิ.ย.-ก.ย. 2554

 • ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 หน้า 76-83

 • ไทย

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • กระบือนม;ประวัติ;การเลี้ยง;พันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;การนำเข้า;แหล่งกำเนิด;ฟาร์มกระบือนม;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;น้ำนมกระบือ;คุณค่าทางโภชนาการ

 • TAB000125544969

 • [1] สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University