หมอเกษตรทองกวาว

รายละเอียด

 • หมอเกษตรทองกวาว

 • 2554

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 ธ.ค. 2554

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 516 หน้า 86-87

 • http://www.matichon.co.th

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • น้ำท่วม;เขตอุทกภัย;การเกษตร;ความเสียหาย;การฟื้นฟูการทำนา;การลดความเสียหาย;การเลี้ยงปลา;การจัดการน้ำ;การให้อาหาร;เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล;ระบบการปลูกพืช;โค;กระบือ;การเลี้ยง;หญ้าอาหารสัตว์;การปลูก;การดูแลรักษา;พันธุ์เซทตาเรีย

 • TAB000125543512

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University