หนังเค็มพ่อประนอม นครพนม หนังจี่ ที่ขายดีจนลือลั่นยังแดนไกล

รายละเอียด

 • หนังเค็มพ่อประนอม นครพนม หนังจี่ ที่ขายดีจนลือลั่นยังแดนไกล

 • 2564

 •   ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 มี.ค. 2564

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 738 หน้า 90-92

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • E70-การค้า/การตลาด

 • หนังเค็ม;หนังจี่;หนังควายเค็ม;หนังกระบือ;การถนอมอาหาร;กรรมวิธีการผลิต;ส่วนผสม;การแปรรูป;การบรรจุ;การตลาด;จ.นครพนม

 • TAB000125642178

 • [1] ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University