กระบือเจ็ดตัว เจ็ดประจัญบาน อดีต หรือข่าวลือ แต่ เจ็ดกระบือ คือเรื่องจริง

รายละเอียด

 • กระบือเจ็ดตัว เจ็ดประจัญบาน อดีต หรือข่าวลือ แต่ เจ็ดกระบือ คือเรื่องจริง

 • 2564

 •   เมย์วิสาข์, นามแฝง

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 ก.พ. 2564

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 737 หน้า 16

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • กระบือเจ็ดตัว;ลักษณะทั่วไป;สรรพคุณทางยา;การป้องกันโรค;การรักษาโรค;องค์ประกอบทางเคมี

 • TAB000125642128

 • [1] เมย์วิสาข์, นามแฝง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University