กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านดงเจริญ สืบสาน อนุรักษ์ ปลุกสำนึกการเลี้ยงควาย

รายละเอียด

 • กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านดงเจริญ สืบสาน อนุรักษ์ ปลุกสำนึกการเลี้ยงควาย

 • 2562

 •   ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 พ.ค. 2562

 • ปีที่ 31 ฉบับที่ 695 หน้า 69-71

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • C10-การศึกษา

 • กระบือ;กลุ่มอนุรักษ์กระบือ;การอนุรักษ์;การเลี้ยงควาย;ธนาคารขี้ควาย;ศูนย์เรียนรู้;การท่องเที่ยวชุมชน;จ.เชียงราย

 • TAB000125630810

 • [1] ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University