กระดานเกลี่ยดิน

รายละเอียด

 • กระดานเกลี่ยดิน

 • 2479

 •   ชื่น สิโรรส

 • บทความในวารสาร

 • กสิกร

 • Kasikorn

 • เม.ย. 2479

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 475-478

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • F07-การเขตกรรม

 • กระดานเกลี่ยดิน;กระดานขูดดิน;กระบือ;การลาก;สมรรถภาพการใช้งาน;ส่วนประกอบ;การผลิต;ค่าใช้จ่าย

 • PIS00042446

 • [1] ชื่น สิโรรส

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University