การผสมเทียม

รายละเอียด

 • การผสมเทียม

 • 2530

 •   พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน

 • หนังสือ

 • 974-605-053-2

 • กรุงเทพฯ

 • 307 หน้า

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • L73-โรคสัตว์

 • แพะ;แกะ;สุกร;โค;กระบือ;สัตว์ปีก;เพศผู้;เพศเมีย;ระบบสืบพันธุ์;อวัยวะสืบพันธุ์;อัณฑะ;ท่อพักอสุจิ;ท่อน้ำเชื้อ;รังไข่;ท่อนำไข่;มดลูก;ช่องคลอด;ฮอร์โมนเพศ;วงรอบการเป็นสัด;อาการเป็นสัด;วิธีการผสมเทียม;การรีดเก็บน้ำเชื้อ;ช่องคลอดประดิษฐ์;การกระตุ้นทางเพศ;การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ;สารเจือจางน้ำเชื้อ;การฉีดน้ำเชื้อ;น้ำเชื้อแช่แข็ง;การเก็บรักษา;การตั้งท้อง;การคลอดลูก;โรคของสัตว์;โรคทางระบบสืบพันธุ์;เยื่อบุมดลูกอักเสบ;ลูกกรอก;วัณโรค;ลิสเทอริโอซีส;วิบริโอซีส;โรคแท้งติดต่อ;อาการของโรค;การติดเชื้อ;การควบคุมโรค

 • Goats;Sheep;Swine;Cattle;Buffaloes;Poultry;Males;Females;Reproductive system;Reproductive organs;Artificial insemination;Genital diseases;Vibiosis;Endometritis;Brucellosis;Leptospirosis;Listeriosis

 • TAB000025610633

 • [1] พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์)

การอ้างอิง

29

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University